Planarbeidet har starta med ei kartlegging av næringslivet i det som skal bli Stad kommune. På bakgrunn av denne kartlegginga og med utgangspunkt i mellom anna intensjonsavtalen for kommunesamanslåing mellom Eid og Selje kommunar, har programkontoret i Stad2020 utarbeidd eit forslag til ein felles strategisk næringsplan for Eid og Selje. Utkast blei lagt ut på høyring i mai og skal etter plan til endeleg handsaming og vedtak i dei to kommunane hausten 2018.

Under arbeidet med strategisk utviklingsplan er det også sett igang arbeid med ein reiselivsstrategi for Stad kommune samt eit prosjekt for stadsutvikling.

Strategisk næringsplan

Reiselivsstrategi og stadsutvikling