nyeeid.custompublish.com

Stad 2020 - Den heilskaplege kommune

Omfattar overordna system -og infrastrukturløysingar – slik som overordna strategiutvikling og overordna planarbeid, digitalisering (IKT/breiband), informasjon - og kommunikasjon og arkiv - og dokumenthandtering.