Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Å få sosial og fagleg utvikling og opplæring i Stad 2020

Innanfor dette delprosjektet er det aktuelt å kople barnehage, skule - og skulefritidsordning, vak senopplæring og andre område der sosial og fagleg utvikling står i fokus. Korleis skal desse tenestene organiserast iden nye kommunen og korleis kan ein samhandle og samarbeide for å gje eit best mogleg tilbod til innbyggarane, er aktuelle spørsmål idett e delprosjektet.