Programgruppa pr april 2018
 • Prosjektleiar – Åslaug Krogsæter e-post
 • Prosjektkoordinator – Kristine Dahl e-post
 • Prosjektmedarbeidar – Elin Paulsen e-post
 • Prosjektmedarbeidar, prosess - Anne Ruth Both Bjørlo e-post
 • Prosjektmedarbeidar, prosess - Ingrid Stave e-post
 • Tillitsvalde
 • Hovudtillitsvald Fagforbundet Eid – Barbro Noste e-post
 • Hovudtillitsvald Utdanningsforbundet Eid – Mirjam Bruvoll e-post
 • Hovudtillitsvald Fagforbundet Selje – Sissel Solheim e-post
 • Hovudtillitsvald Delta Selje – Laila Sjåstad Bødal e-post
 • Hovudprosjekt
 • Prosjektleiar (1) Stad 2020 - Den heilskaplege kommune – Wenche Berget e-post
 • Prosjektleiar (2) Å bu i Stad 2020 – Ingrid Stave e-post
 • Prosjektleiar (3) Stad 2020 som tilretteleggar for samfunnsutvikling – Roar Sætre e-post
 • Prosjektleiar (4) Å få sosial og fagleg utvikling og opplæring i Stad 2020 – Harald Sivertsen e-post
 • Prosjektleiar (5) Å ha sitt helse- og omsorgstilbod i Stad 2020 – Barbro Longva e-post
 • Prosjektleiar (6) Å ha eit meiningsfullt og aktivt liv i Stad 2020 – Geir Holmen e-post
 • Prosjektleiar (7) Stad 2020 som organisasjon og arbeidsgjevar – Ingunn Rotihaug e-post