Utvalet skal handsame saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova §25Inndelingslova §26 og Hovudavtalen
Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga.

Tilsette sine representantar i det partssamansette utvalet:

 

 Laila Sjåstad Bødal hovudtillitsvald

Delta Selje

epost: laila.bodal@selje.kommune.no

Selje2.jpg

Sissel Solheim hovudtillitsvald

Fagforbundet i Selje

epost: fagforbundet.selje@selje.kommune.no

Miriam.jpg

Mirjam Bruvoll hovudtillitsvald

Utdanningsforbundet i Eid

epost: utdanningsforbundeteid.htv@gmail.com

Barbro.jpg

Barbro Noste hovudtillitsvald

Fagforbundet i Eid

epost: barbro.os.noste@eid.kommune.no

 

Møteplan og sakspapir for partssamansett utval

2017

 • 14. september (møte med tillitsvalde) Møtereferat 
 • 21. september
 • 9. november
 • 7. desember

2018

 • 18. januar - Møte partssamansett utval for Eid og Selje, Stad: Nordfjord hotell Møteinnkalling 
 • 01. mars (ev. studietur 28.02-02.03.2018)
 • 12. april
 • 03. mai
 • 07. juni (reservetid)
 • 23. august
 • 20. september
 • 25. oktober
 • 6. desember

2019

 • 31. januar
 • 7. mars
 • 25. april
 • 6. juni
 • 5. september
 • 17. oktober