nyeeid.custompublish.com

Organisering

Byggje ny kommune

blyanter220_140.jpgÅslaug.jpg

Å byggje ein ny kommune er ein stor jobb som krev arbeid på mange ulike område. Arbeidet med å etablere nye Stad kommune er organisert i prosjektet STAD 2020, under leiing av prosjektleiar Åslaug Krogsæter og fellesnemda. Planlegging og førebuande arbeid starta opp i august 2017, og det meste av arbeidet med å byggje dei to kommunane saman skal vere ferdig når den nye felles kommunen trår i kraft frå 1. januar 2020. 

Under Organisering finn du informasjon om korleis samanslåingsprosjeket i hovudsak er bygd opp samt oppdateringar på utvikling av organisasjonen på sikt.