Kommunikasjonsstrategien skal gje overordna føringar og samtidig vere ein tiltaksorientert plan for eit felles, samkøyrt kommunikasjonsarbeid frå og med hausten 2017 og fram til kommunesamanslåinga i 2020. Kommunikasjonsstrategien skal støtte oppunder sjølve samanslåingsprosessen, og vil vere eit dynamisk dokument som må vurderast jamleg.

Utkast til kommunikasjonsplan vart godkjend i Fellesnemda sitt møte 7. november.

Kommunikasjonsstrategi versjon 1

Vedlegg: plan