nyeeid.custompublish.com

Kommunalsjef helse og omsorg Stad kommune

Intern utlysning i Selje og Eid kommunar

heartbeat-transparent-love-4.png

Er du ein strategisk og samlande toppleiar som vil vere med og utvikle gode helse- og omsorgstenester i Stad kommune?

Stad kommune søkjer etter kommunalsjef for helse og omsorg frå 01.01.2020. Den nye kommunalsjefen vil ha eit heilskapleg leiaransvar, inkludert fag-, økonomi-, personal- og utviklingsansvar for legeteneste, interkommunal legevakt, helsestasjon, fysioterapi, psykisk helseteam/rus, heimetenester, omsorgsbustader og sjukeheimar

Søknadsfristen er 28.10.18. For meir informasjon sjå utlysning