Januar 2017

Kommunestyra i Eid og Selje beslutta å søke om å få slå seg saman. 

8. juni 2017

Stortinget behandlar formelt søknaden og vedtak om kommunesamanslåing. 

Haust 2017

Kongen i statsråd godkjenner den nye kommunen.

2017 - Høsten 2019

Den nye kommunen skal byggjast med utgangspunkt i 7 delprosjekt. Samanslåingsprosjektet STAD2020 startar opp hausten 2017.

September 2019

Kommuneval. Innbyggjarne vel representantane som skal utgjere det nye kommunestyret. 

November 2019

Fellesnemnda, som har fungert som interimstyre for den nye kommunen, opphøyrer. Kommunestyret tek over oppgåver og ansvar i Stad kommune.

1. januar 2020

Ny kommune - Stad kommune trer i kraft.