Stad 2020 ønskjer å invitere alle i Eid/Selje og våre nabokommunar til eit avspark for framtidas lokaldemokrati, der vi i fellesskap drøftar kva som skal til for å få opp engasjementet for politisk deltaking.

Arrangementet er ope for alle innbyggjarar og folkevalde! Det er ingen bindande påmelding til arrangementet, men vi håpar du sett av kvelden og kjem #fordi det angår deg!

Invitasjon innbyggarar.JPG

Invitasjon til innbyggjarar

Invitasjon til politiske parti Det er ingen bindande påmelding til arrangementet, men vi ber politiske parti som vil delta med stand på om å melde ifrå innan 18. april til Stad2020