" I kva grad kjenner du deg knytta til Sogn og Fjordane - og kor viktig er naturen for deg?"

Dette vil Marieke van der Star ha svar på. Ho er masterstudent i samfunnsgeografi på universitetet i Oslo og Nederland, og skriv masteroppgave om regional stadstilknytting i Sogn og Fjordane.

Du som bur i Sogn og Fjordane er invitert til å delta i ei spørjeundersøking om dette temaet, og ho håpar at so mange som mulig ønskjer å svare. Heile spørjeundersøkinga er anonym og innsamla data vil bli teke godt vare på og blir sletta ved prosjektslutt. Det vil ta ca.10 minutt å svare på spørsmåla.

Her kan du delta i spørjeundersøkinga