Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Resultat frå lokaldemokratiundersøkinga

Framtidas lokaldemokrati

I høve arbeidet med kommunesamanslåing har Eid og Selje gjennomført KS si lokaldemokratiundersøking. Dette vert gjort som del av prosjeket Framtidas lokaldemokrati som Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilbyr kommunar som slår seg saman - og som skal bidra til fornying og utvikling av lokaldemokratiet.

Undersøkinga blant dei folkevalde blei gjennomført 9. november og undersøkinga mot innbyggjarane i veke 45-46 2017.

Her følgjer resultata frå lokaldemokratiundersøkinga i Eid og Selje gjennomført i kommunestyret 9. no samt resultata som er gjort blandt innbyggjarane i dei to kommunane. 15. mars vert undersøkinga gjennomgått og drøfta med politikarane under eit felles kommunestyremøte mellom Eid og Selje. Erfaringsgrunnlaget vert så teke med vidare i arbeidet for eit skyrka lokaldemokrati i ny kommune.

 

KS - Bedre kommue

 

Resultat innbyggjarar Eid     Pres. for kommunestyre Eid 1. febr.

Resultat innbyggjarar Selje

 

Resultat folkevalde Eid kommune

Resultat folkevalde Selje kommune

Resultater folkevalgte Eid.xlsx