Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omstillingsavtale - arbeidsverkstad 2

Avtaleutkast på høyring

Omstillingfoto.JPG

På bakgrunn av drøftingar og innspel frå arbeidsverkstaden i oktober og arbeidsmøte med hovudtillitsvalde og hovudverneomboda, ligg det no føre eit første utkast til ein felles omstillingsavtale for dei tilsette i Eid og Selje kommunar.

Onsdag 10. januar er leiarar, tillitsvalde og verneombod og tillitsvalde invitert til ein arbeidsverkstad 2, der avtaleutkastet vil bli gjennomgått og drøfta.

Avtalen vert no også sendt ut på høyring til alle tilsette med høyringsfrist 5. februar, og alle er velkomne til å kome med uttale til omstillingsavtalen. Leiarane tek ansvar for utforming av felles innspel frå si teneste/avdeling. Dei tillitsvalde- og verneombod sender felles uttale på vegne av sine medlemmar/ansvarsområde.

Innspel skal sendast til kristine.dahl@stad2020.no innan 5. februar.

Avtalen skal etter plan til handsaming/godkjenning i partssamansett utval/fellesnemda 1. mars.

Utkast til omstillingsavtale

Program for arbeidsverkstad 10. januar