Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte til tiltak for inkludering av born og unge.

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Målet er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant born og ungdom.

Les meir på Bufdir sine side. Der finn du regelverk, rettleiing, krav til rapportering og link til søknadsportalen.

NB! Velg Stad kommune når du søkjer i portalen.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Hanne Marie Utvær tlf.: 911 02 779 / Hanne.Marie.Utver@selje.kommune.no eller Belinda Fure på tlf.: 979 90 411 / belinda.fure@selje.kommune.org