Kommunalsjef Merete Nerland er Selje kommune sin kontaktperson for tilrettelegging, marknadsføring, sal og utleie av kommunalt næringsareal i kommunen.

Kontaktinformasjon:
merete.nerland@selje.kommune.no / 979 90 440

Selje kommune ved plan- og utviklingsavdelinga har ansvaret for dei kommunale arealplanane. Du kan ta kontakt med avdelinga vår
om du ynskjer nærmare informasjon om arealplanane våre. Meir informasjon om arealdel finn du ellers i kommuneplanen og i reguleringsplanen.