Kontaktinformasjon:

Tlf: 91138974

E-post: svein.otto.melheim@eid.kommune.no, post@eid.kommune.no

Internett: www.eid.kommune.no  www.eidinviterer.no

Postadresse: Eid Industrihus KF, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Besøksadresse: Skreddarhuset, Øyane 12, 6770 Nordfjordeid.

 

Eid kommune har i kommuneplanen sin arealdel elles avsett område for næring fleire stadar i kommunen.

Eid kommune ved plan- og utviklingsavdelinga har ansvaret for dei kommunale arealplanane, og du kan ta kontakt med avdelinga dersom du ynskjer nærare informasjon om arealplanane våre. Meir informasjon om kommundeplanen sin arealdel finn du elles her og reguleringsplanane for dei regulerte områda i Eid kommune finn du her.