Møtekalender og saksdokument PSU

Møtekalender og saksdokument fellesnemnda

MØTEPLAN for fellesnemda hausten 2017

 • 24. august - Konstituerande møte i fellesnemnda for Eid og Selje i Bergen
 • 21. september - Møte i fellesnemnda for Eid og Selje, Stad: Harpefossen Varmestove 
 • 9. november - Møte i Selje, Stad: Fiskevegn, Flatraket
 • 7. desember - Møte i Selje, Stad: UniformPartner AS avd Selje 

MØTEPLAN for fellesnemda 2018

 • 18. januar - Møte fellesnemnda for Eid og Selje, Stad: Nordfjord hotell
 • 01. mars - Møte i fellesnemnda for Eid og Selje, Ålesund
 • 12. april Utgår
 • 03. mai - Møte fellesnemnda for Eid og Selje, Stad: Leikanger, Furebuda
 • 07. juni - Møte fellesnemnda for Eid og Selje, Stad: Nordfjordeid   
 • 22. august  - Møte fellesnemnda for Eid og Selje, Stad: Vestkapp
 • 20. september - Møte fellesnemnda for Eid og Selje, Stad: Måløy vidaregåande skule  
 • 26. november - ekstraordinært, Stad: Selje kommunehus
 • 6. desember - Møte fellesnemnda for Eid og Selje, Stad: Eid rådhus

MØTEPLAN for fellesnemda 2019

 • 31. januar
 • 7. mars
 • 25. april
 • 6. juni
 • 5. september
 • 17. oktober