Det er møte i fellesnemda og PSU torsdag 3. mai 2018. Møtet vert kombinert med besøk i Hoddevika med orientering om kommunal satsing på symjing og surfing i samarbeid med surfemiljøet i Hoddevika.

Møtestad: Leikanger, Furebuda Ålesund. Møtet i PSU (Leikanger) startar kl 10.15.

Her finn du møteinnkalling og saksdokument til fellesnemnda

Her finn du møteinnkalling og saksdokument til PSU