Møtebok frå møtet i fellesnemda

Møtestad var denne gongen på Flatraket, der ein også nytta høvet til å bli nærmare kjend med ei av bedriftene i Selje kommune - AS Fiskevegn. Dagleg leiar Trond-Inge Kvernevik hos Fiskevegn orienterte godt og grundig om bedrifta, som i hovudsak produserar fiber, tauverk og fiskeredskap til fiskerinæringa. Bedrifta er ein leiande skandinavisk produsent og har ca 40 tilsette. Dei omset for nesten 90 million kroner, noko som gjer denne bedrifta til ei solid og god hjørnesteinsbedrift for Selje og Flatraket.

Her finn du meir informasjon om bedrifta Fiskevegn

Fiskevegn3Fiskevegn7