Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding til listekandidatar til kommunestyrevalet 2019

VAL_logo.png - Klikk for stort bilete

Det er sendt ut melding til kandidatar som står på vallister for politiske parti i Stad kommune ved kommunestyrevalet 2019. Meldinga er sendt elektronisk.  

Listekandidatar har rett til å krevje fritak frå val til kommunestyret (jfr. Valglovens § 3-4):

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som har fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste kan ikke påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter a ha blitt valgt.

Dersom listekandidatar vil gjere gjeldande ein av dei fritaksgrunnane som er nemnt ovanfor, må dei melde dette til valstyret innan 30. april 2019. Krav om fritak må vere skriftleg.