Prosjektgruppe.jpg                    

Prosjektleiar Åslaug Krogsæter, Elin Paulsen (informasjon og kom.), Kristine Dahl (prosjektkoordinator).

 

  • Prosjektleiar STAD 2020

Åslaug Krogsæter - epost - Tlf. 909 13 333

 

  • Prosjektkoordinator STAD 2020  

Kristine Dahl - epost - Tlf. 905 36 157

 

  • Prosjektmedarb. informasjon/kommunikasjon STAD 2020 

Elin Paulsen - epost - Tlf. 911 65 658