Førstelinjetjenesta skal vere første kontaktpunkt mot etablerarar, drive rådgjeving overfor gründerar og vere kontaktledd for næringslivet inn mot Innovasjon Norge og det offentlege virkemiddelapparatet elles. 

Kontaktpersonar:

Hanne Marie Utvær
E-post: hanne.marie.utver@selje.kommune.no
Tlf: 911 02 779

Anna Karete Bjørlo
E-post: anna.karete.bjorlo@eid.kommune.no
Tlf: 57 88 58 26 /476 90 415