Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arrangement - aktivitetar

UTEkontor 16.-19. juli

Badstupladsen, Eidsgata

 

- Stad kommune flyttar ut til Malakoff!

Nye Stad kommune feirar Malakoff Rockfestival med å flytte ut i Eidsgata 16.-19. juli 2019. Det er åttande år på rad det blir «uteordførar-kontor» på Nordfjordeid i Malakoff-veka.

Ver med å byggje framtid for di kommune!

Ope folkemøte 25. april 2018

Å utvikle og styrkje lokaldemokratiet er ein viktig målsetnad for alle kommunar. Vi ønskjer å gje innbyggjarane gode moglegheiter for demokratisk deltaking - men skal vi lukkast med å skape eit sterkt lokaldemokrati må vi saman med innbyggjarane ta ansvar for at det skjer! Eit demokratisk og rettferdig samfunn føreset engasjerte innbyggjarar som aktivt deltek i viktige politiske avgjersler. Kjem rekruttering til og motivasjon for politikk i ubalanse, vert lokaldemokratiet svekka.